Privacy Beleid

Privacybeleid

Laatst aangepast op 1.6.2023

Privacy verklaring

Om aan u onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij uw persoonsgegevens.
Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het privacy- en cookiebeleid.

Er word zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

In deze verklaring leest u welke persoonsgegevens gebruikt worden en waarom. Verder leest u hoe deze persoonsgegevens worden opgeslagen, beschermd en verwerkt.
Het Privacybeleid is van toepassing op de website www.flowfocusopvitaliteit.nl  (de Website) en de diensten of producten die aangeboden worden (de Diensten).

Flow, Focus op Vitaliteit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Bescherming persoonsgegevens

Met het begrip Persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving).

Flow, Focus op Vitaliteit neemt de bescherming van je gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verspreiding tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dasa@flowfocusopvitaliteit.nl.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de persoonsgegevens nodig hebben
 • De toegang tot de persoonsgegevens is beveiligd met een tweestapsverificatie

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Flow, Focus op Vitaliteit verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie bij ons om uw persoonsgegevens vraagt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De verwerkers gebruiken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden.
Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende verwerkers: Google en betalingsservice Mollie. Zij verrichten de volgende diensten voor ons: Optimale werking van de website. Hun Privacybeleid vind u op hun eigen website. 

 

Jonger dan 16 jaar
Deze website en/of dienst(en) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om deze website en/of dienst(en) te gebruiken. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens worden verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via dasa@flowfocusopvitaliteit.nl en wordt deze informatie verwijderd.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over het Privacybeleid kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. FlowFocusopVitaliteit.nl wordt beheerd door Dáša van Soest.

Praktijkgegevens:
Flow, Focus op Vitaliteit
J Wilsstraat 7
1333 PV Almere
KvK: 89019512
Tel: 06-45484749

dasa@flowfocusopvitaliteit.nl


Welke
persoonsgegevens worden verwerkt?

Flow, Focus op Vitaliteit verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de toestemming die u hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die u met ons hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht. Wanneer u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, u aangemeld hebt voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van de diensten, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:  

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
 • Website, Bedrijfsnaam, KvK nummer, IP-adres, Btw nummer
 • Gegevens over uw activiteiten op de website

 

 

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of
 • Om te antwoorden op uw contactaanvraag of een dienstaanvraag
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van producten en/of diensten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij uw af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst met u
 • Om uw bezoekersgedrag te analyseren (d.m.v. Google Analytics) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Om te voldoen aan een wettelijke plicht
 • Voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat uw belangen zijn afgewogen
 • Als dat noodzakelijk is voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een ander natuurlijk persoon, of
 • Als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
We slaan deze gegevens op in Mailblue. Hiermee gaat u automatische  akkoord met de algemene voorwaarden en dit privacybeleid om te voldoen aan de Wet AVG. U kunt zich op elk gewenst moment weer uitschrijven.

 

Uw gegevens op www.flowfocusopvitaliteit.nl

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailblue. Meer informatie over het privacybeleid van Mailblue vind u op hun website. 

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis documentatie/workshop/training, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. 

 

Bij een betaling via Flow, Focus op Vitaliteit wordt u voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Uw betaalgegevens (creditcardnummer, Paypal login of Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door Flow, Focus op Vitaliteit niet opgeslagen.

 

Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt. Flow, Focus op Vitaliteit gebruikt functionele, technische, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer. 

Tracking cookies

Wij gebruiken, met uw toestemming, sitetracking van Mailblue. Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s u op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan uw interesses. Meer informatie over sitetracking vindt u op de website van Mailblue.

Uitschakelen en verwijderen cookies

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. 

Dingen die u altijd kunt doen:

Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties. Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden. U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden hoe u cookies kunt uitschakelen.

 Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Google analytics

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je op de website van Google.

Social media

Wij willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms op hun website om te weten hoe zij omgaan met privacy.
Instagram
LinkedIn
YouTube

 

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten FlowFocusopVitaliteit.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens van fiscale aard zoals facturen worden 7 jaar bewaard vanaf de dag dat deze gegevens zijn ingevoerd in de administratie. Dit om te kunnen voldoen aan al onze wettelijke verplichting. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.
 • De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
 • Gegevens van contact- en offerteaanvragen worden 2 jaar bewaard vanaf de dag er op de aanvraag is ingegaan.
 • Gegevens van uitgevoerde coachingstrajecten en trainingen worden 2 jaar bewaard vanaf de dag dat het traject of de training is beëindigd.

 

Uw rechten 

U hebt de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzagenverzoek indienen via dasa@flowfocusopvitaliteit.nl.
 • Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk via dasa@flowfocusopvitaliteit.nl verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
 • U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flow, Focus op Vitaliteit.
 • U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
 • In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante persoonsgegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst.
 • U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij Flow, Focus op Vitaliteit een schriftelijk verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Flow, Focus op Vitaliteit van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
 • Wij zullen u verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.
 • Flow, Focus op Vitaliteit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Dat kan via de volgende link: 
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Wijzigingen privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons Privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Als wij het Privacybeleid in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met het nieuwe Privacybeleid. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de Website en het   Privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Algemene Voorwaarden